Oferty pracy

 

 

Oferty pracy należy składać w Oddziale Administracyjno – Finansowym Sądu Rejonowego w Gostyninie - pokój 103

 

Każda oferta pracy powinna zawierać (o ile nie jest inaczej wskazane w ogłoszeniu konkursowym):

 

· podanie (list motywacyjny),

· życiorys (CV),

· kwestionariusz osobowy - pobierz

· oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

· oświadczenie, że wobec kandydata nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego bądź przestępstwo skarbowe oraz niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

· oświadczenie o następującej treści:

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia    1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 133 poz.883)". - pobierz