Konta bankowe

 

 

 

 

 

I N F O R M A C J A

W zakresie numerów rachunków bankowych
Sądu Funkcjonalnego w Gostyninie.

Dochody budżetowe

Nr rachunku: 14 1010 0055 1223 0050 9600 0000

Narodowy Bank Polski Oddział Warszawa

 

Przykładowe tytuły wpłat: opłata od pism podlegających opłacie - pozew, wniosek, skarga, zażalenie, apelacja; grzywny, opłaty wieczysto księgowe

 

Sumy na zlecenie

Nr rachunku: 90 1130 1017 0020 1198 3620 0001

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie

 

Przykładowe tytuły wpłat: wpłaty zaliczek należności za ogłoszenie, na biegłego, na kuratora

 

Sumy depozytowe

Nr rachunku (waluta PLN): 45 1130 1017 0021 1002 0090 0004

(waluta USD): 18 1130 1017 0021 1002 0090 0005

(waluta EUR): 02 1130 1017 0021 1002 0090 0002

(waluta CHF): 29 1130 1017 0021 1002 0090 0001

(waluta GBP): 72 1130 1017 0021 1002 0090 0003

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie

 

Przykładowe tytuły wpłat: poręczenie majątkowe, zabezpieczenie majątkowe, wadia

 

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Nr rachunku: 68 1130 1017 0020 1198 3620 0009

Przykładowe tytuły wpłat: nawiązki, świadczenia

 

 

Informacja do realizacji przelewów z zagranicy.

Dot. Narodowy Bank Polski Oddział Warszawa

(IBAN) PL SWIFT GOSKPLPW

Dot. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział W Warszawie

(IBAN) PL SWIFT GOSKPLPW

 

 

 

Rejestr zmian dla: Konta bankowe