Lista Sędziów SR w Gostyninie

 

I Wydział Cywilny

1.      Anna Ostrowska

2.      Renata Jędrzejczak

3.      Katarzyna Jabłońska

REFERENDARZE

1.      Starszy referendarz  sądowy - Emilia Stefaniak

 

II Wydział Karny

1.      Marzena Petrykowska - Tarczyluk

2.      Maciej Górzyński

3.      Dariusz Stoliński

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

1.       Aneta Kraśkiewicz - Bryła

2.       Magdalena Pokorska - Czapla

 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

1.      Starszy referendarz  sądowy  - Aleksandra Mikołajczyk