Portal Informacyjny

Zarządzenie prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji łódzkiej.

 

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Gostyninie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji łódzkiej, określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym.

 

ZARZĄDZENIE SA ŁÓDŹ

ZARZĄDZENIE SR GOSTYNIN