Podział czynności sędziów SR w Gostyninie

Podział czynności sędziów i referendarzy sądowych w Sądzie Rejonowym w Gostyninie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 r.

 

I Wydział Cywilny

 

II Wydział Karny

 

III Wydział Rodzinny

 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

 

 

Podział czynności na rok 2017

 

I Wydział Cywilny

 

II Wydział Karny

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

 

Sekcja Wykroczeniowo-Wykonawcza

 

 

Podział czynności na rok 2016

 

I Wydział Cywilny

 

II Wydział Karny

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

 

Sekcja Wykroczeniowo-Wykonawcza